ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Home 9 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Παρέχουμε ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών που αφορούν το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και το Εργατικό Δίκαιο με στρατηγική, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Σχεδιάζουμε και επιλέγουμε την πλέον συμφέρουσα λύση για τη διεκδίκηση των ασφαλιστικών και εργατικών σας δικαιωμάτων. Ευρύ δίκτυο συνεργατών και κυρίως δικηγόρων και οικονομολόγων. Αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεση με ζήλο, επιμονή και επαγγελματισμό και πάντα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές της.

Μελέτη της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, αξιολόγησή της με σκοπό την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, σχεδιασμός και πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Διεκδίκηση όλων των δικαιωμάτων και αξιώσεών σας προς το Δημόσιο. Συνέπεια και εμπιστοσύνη.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ

 

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά το πρώτο ραντεβού, συλλέγουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα ώστε να λάβουμε γνώση όλων των δεδομένων. Στη συνέχεια, αξιολογούμε όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης και εκτιμούμε πιθανές μελλοντικές εξελίξεις, που μπορούν να ανακύψουν και να επηρεάσουν την υπόθεση

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σε αυτή τη φάση, μελετάμε ενδελεχώς κάθε ιδιαιτερότητα και προβληματική της υπόθεσης με απόλυτα ορισμένο τρόπο και εκτιμούμε το κόστος, το χρόνο που θα απαιτηθεί και την προσφορότητα δικαίωσης για κάθε πιθανή οδό

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας μελετήσει κάθε πτυχή της υπόθεσης σε νομικό επίπεδο και πρακτικό επίπεδο και συμφωνήσει για τη στρατιγική μας, προχωρούμε στην υλοποίηση αυτής.

Είμαστε δίπλα σας

24671-81077

Επικοινωνήστε άμεσα!!!!

Ωράριο Επικοινωνίας: Δευτέρα-παρασκευή 09:00-14:00 & 17:00 – 20:00

Μετάβαση στο περιεχόμενο