Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και Συναλλαγών

Το δικηγορικό μας γραφείο εκλαμβάνοντας την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στις διαδικτυακές συναλλαγές ως σημαντική υπόθεση , σέβεται την προστασία των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της Ιστοσελίδας της. Σε όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το https://e-suntaksimou.gr εφαρμόζονται επακριβώς οι αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Το https://e-suntaksimou.gr δηλώνει ρητώς ότι τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες και που υποβάλλονται με κάθε παραγγελία χειρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες, δεν παραχωρούνται για κανέναν λόγο σε κανέναν άλλον εκτός επιχείρησης, διαφυλάσσει τον προσωπικό τους χαρακτήρα και oυδέποτε και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, διαθέτει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιονδήποτε τρίτο.

Τα στοιχεία αυτά ζητούνται και χρησιμοποιούνται από εμάς αποκλειστικά και μόνο για λόγους διευκόλυνσης των συναλλαγών, επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των παραγγελιών των πελατών – χρηστών, άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας με το δικηγορικό μας γραφείο.

Κατά τη διαδικασία πληρωμής με «Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω “PIRAEUS BANK” μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της Πειραιώς. Σε αυτό το περιβάλλον συναλλαγής θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τις σχετικές πληροφορίες για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας . Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας το δικηγορικό μας γραφείο δεν έρχεται σε επαφή με αυτές τις πληροφορίες, όπως αριθμό πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης κ.α. Το δικηγορικό μας γραφείο δεν πρόκειται να αποθηκεύσει καμία τέτοιου είδους πληροφορία σε κανέναν υπολογιστή της και δεν είναι επομένως σε καμία περίπτωση υπεύθυνη εάν οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χρησιμοποιήσει με δόλο ή με λάθος τρόπο την πιστωτική σας κάρτα.

Η επιχείρηση μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

Δικαιούμαστε ωστόσο να ελέγχουμε και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικού ή περιεχομένου επικοινωνίας παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, εκβιαστικού, ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο να παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που υλικό ή περιεχόμενο επικοινωνίας όπως τα προαναφερόμενα υποπέσουν στην αντίληψή μας δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Περιγραφή Υπηρεσιών

Το δικηγορικό μας γραφείο προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής, πλήρης και λεπτομερής η απεικόνιση και η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που διαθέτει. Ωστόσο, δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη απεικόνισης που μπορεί να εμφανιστούν στη Iστοσελίδα. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή της υπηρεσίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τιμολόγηση

Το αντίτιμο κάθε υπηρεσίας αναγράφεται στη σελίδα του κάθε προϊόντος. Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%. Το δικηγορικό μας γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα μας είναι στο νόμισμα του ευρώ.

Διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας με τον πελάτη στα στοιχεία που ο ίδιος έχει καταχωρήσει στην ιστοσελίδα μας.

Τρόποι Πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πληρωμή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας μας, διαθέτουμε τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

  • Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό κι αποστολή με e-mail του αποδεικτικού κατάθεσης
  • Με online πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (master card, visa, visa electron, maestrο, Diners) μέσω της τράπεζας Πειραιώς

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας ειδικής παραγγελίας ή παραγγελίας προσωποποιημένης υπηρεσίας τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι ανωτέρω «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης» του https://e-suntaksimou.gr , καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας διέπονται και συμπληρώνονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς συνθήκες, που έχουν εφαρμογή στις συμφωνίες που γίνονται και εκτελούνται στην Ελλάδα. Ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Αρμόδια με αποκλειστική δωσιδικία για την επίλυση κάθε προκύπτουσας διαφοράς που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια της Καστοριάς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο